Psycholog

~ PSYCHOLOG ~

~ PSYCHOLOG SPORTOWY ~

~ PSYCHOLOG ON-LINE ~

~ SZKOLENIA ~


PSYCHOLOG

Każdy z nas miewa problemy. Mogą one być mniejsze lub większe. Możemy sobie z nimi radzić albo odczuwamy wszechogarniającą bezradność i bezsilność. Jeżeli czujesz, że opadasz z sił w walce ze swoimi codziennymi (i niecodziennymi) trudnościami, jeśli coś cię trapi – zgłoś się na konsultację psychologiczną, gdzie otrzymasz fachową pomoc.

Na konsultacji wspólnie wypracujemy nowe metody radzenia sobie z problemami, a także ulepszymy te dotychczas wykorzystywane przez Ciebie. 

Konsultacja psychologiczna (prowadzona głównie w nurcie psychologii poznawczo- behawioralnej) może być pomocna osobom:

 • odczuwającym negatywne emocje (lęk, smutek, przygnębienie itp.) oraz nieuzasadnione medycznie objawy bólowe, które powodują dyskomfort i utrudniają codzienne funkcjonowanie;
 • chcącym poznać nowe (i ulepszyć dotychczasowe) sposoby radzenia sobie ze stresem; 
 • mającym trudności w relacjach z innymi osobami;
 • potrzebującym pomocy i wsparcia w samorozwoju, wzbudzeniu motywacji do działania;
 • przeżywającym innego rodzaju trudności życiowe, z którymi sobie nie radzą (np. wypalenie zawodowe, kryzysy rozwojowe, brak satysfakcji z podjętych ról życiowych, itp.);
 • cierpiącym na jakiekolwiek zaburzenia z obszaru nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń obrazu swojego ciała, psychoz.

Cena za godzinną konsultację.

Terminy konsultacji: od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (501 323 242) bądź e-mailowym (psycholog@gardensport.pl).


PSYCHOLOG SPORTOWY

W dzisiejszych czasach obecność psychologa podczas przeprowadzania szkolenia sportowego staje się coraz bardziej niezbędna. Dotyczy to nie tylko sportowców zawodowych, ale również coraz częściej amatorów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności techniczne w różnych dyscyplinach, chcących przezwyciężyć swoje lęki lub pragnących bardziej zmotywować się do uprawiania sportu. W związku z tym Szkoła sportowa Garden Sport wychodzi naprzeciw coraz to większym wymaganiom stawianym wobec własnego rozwoju sportowego naszych Klientów, oferując Państwu możliwość konsultacji i współpracy z psychologiem sportowym.

Proponujemy Państwu opiekę psychologiczną i prowadzenie treningu umiejętności psychologicznych mających na celu podnoszenie poziomu wykonania czynności sportowych. Nasza oferta jest skierowana zarówno do osób dorosłych, jak i do młodzieży i dzieci, gdyż nasze metody są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów oraz ich możliwości psychofizycznych.  W zakres omawianego treningu wchodzi m.in.:

 • zwiększenie motywacji do treningów;
 • wspomaganie naturalnych predyspozycji do uprawiania danej dyscypliny sportowej;
 • prowadzenie treningu wyobrażeniowego (pozwalającego zarówno na szybsze, łatwiejsze i bardziej efektywne nabywanie umiejętności technicznych, jak i ich lepsze wykorzystywanie podczas treningu);
 • zapobieganie lękowi związanemu z sytuacjami sportowymi;
 • prewencja stresu i jego negatywnych skutków;
 • praca nad koncentracją, skupieniem uwagi;
 • wspomaganie Klientów doznających kontuzji – racjonalizacja, optymalizacja emocji, przekonań i zachowań, praca nad samooceną i celami rehabilitacyjnymi;
 • tworzenie racjonalnych planów działania – cele, możliwości, aspiracje;
 • budowanie pewności siebie, praca nad stabilną samooceną (nie tylko na potrzeby sytuacji sportowych);
 • konsultacja w przypadku indywidualnych problemów każdego z Klientów związanych z jego poza-sportową egzystencją


PSYCHOLOG ON-LINE

Jeśli w ferworze pracy, obowiązków domowych, czy zobowiązań innego typu nie ma czasu, czy nawet chęci na tradycyjne wizyty w gabinecie psychologicznym lub sama wizja takiej konsultacji Cię obezwładnia, stresuje czy też paraliżuje - zapraszamy do skorzystania z konsultacji psychologicznej on-line.

Każdy z nas miewa problemy – to fakt, który towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Można sobie radzić z nimi na różne sposoby, bądź popaść w bezradność i nie robić nic. Drugie wyjście jest już na wstępie wyniszczające i w negatywny sposób wpływające na nasze zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Dlatego też lepiej i zdrowiej jest „wziąć byka za rogi” i stawić czoła przeciwnościom. Ale jak to zrobić? Czasem potrzebna jest fachowa porada bezstronnej osoby, która pomoże wskazać różne alternatywy, nauczy pewnych technik, wesprze emocjonalnie. Taką osobą jest psycholog. 

Jednakże w dzisiejszych czasach wiele osób w ferworze pracy, obowiązków domowych, czy zobowiązań innego typu nie ma czasu, czy nawet chęci na tradycyjne wizyty w gabinecie psychologicznym. Lub nawet jeśli znajdą moment na spotkanie z psychologiem, to sama wizja takiej konsultacji obezwładnia, stresuje, paraliżuje. Zdarza się również, że – z przyczyn fizycznych, czy chorobowych – tradycyjna wizyta jest niemożliwa. Dla wszystkich z Państwa, którzy są w podobnej sytuacji proponujemy konsultację psychologiczną on-line.

Dajemy Państwu możliwość skorzystania ze wsparcia specjalisty, który w obiektywny i fachowy sposób dokona analizy i oceny problemu, pomoże wytyczyć drogi jego rozwiązania, doradzi i wesprze. Dajemy Państwu możliwość konsultacji on-line poprzez wiadomość e-mail, bądź też poprzez spotkanie z psychologiem poprzez Skype.

W przypadku e-mailowej konsultacji online we wstępnej wiadomości do psychologa prosimy zawrzeć przejrzysty opis swojego problemu, którego ma dotyczyć konsultacja. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo kilka pytań (które pomogą nam lepiej zrozumieć, czy przeanalizować opisaną sytuację i dać bardziej trafną poradę) oraz szczegóły dotyczące formy płatności za konsultację on-line.

W przypadku konsultacji on-line poprzez Skype prosimy o wcześniejszą telefoniczna, bądź e-mailową rezerwację terminu

Prosimy o przesyłanie wiadomości na adres e-mailowy: psycholog@gardensport.pl

Należy pamiętać, aby nie traktować internetowego e-mailowego poradnictwa psychologicznego jako alternatywnego sposobu rozwiązywania problemu w stosunku do tradycyjnych wizyt w gabinecie psychologicznym. Konsultacja on-line powinna stanowić jedną z kilku stosowanych metod wsparcia psychologicznego. Należy zdawać sobie sprawę, że skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych nie może być ograniczone jedynie do poradnictwa on-line.


SZKOLENIA

 1. UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE W SPORCIE – TECHNIKI I METODY DZIAŁANIA PRZED, W TRAKCIE I PO WYSTĘPIE SPORTOWYM (12 godzin szkoleniowych)

                Wyposażenie zawodnika w niezbędne umiejętności i techniki psychoregulacyjne jest w obecnych czasach elementem nieodzownym treningu sportowego. Działalność sportowa jest jednym z przykładów sytuacji, w których występuje napięcie emocjonalne - bycie sportowcem automatycznie niesie ze sobą konieczność przeżywania stresu i wypracowania efektywnych strategii radzenia sobie z nim. Dodatkowo zawodnicy nierzadko muszą dostosowywać się do ogromnych obciążeń treningowych, być nastawieni na ciągłe polepszanie swoich wyników i balansować na granicy własnych możliwości, co wpływa na powstawanie chronicznego zmęczenia, stresu, a co za tym idzie - sprzyja pojawianiu się przekroczenia indywidualnych  możliwości przeciążeń wysiłkowych i kontuzji. W związku z tym zawodnicy powinni być przygotowani i mieć wypracowane aktywne, skuteczne strategie radzenia sobie z trudnościami, stresem, czy lękiem. Ponadto występ sportowy wymusza na zawodnikach wyrobienie sobie sposobów efektywnego motywowania się, budowania samoświadomości i pewności siebie, czy też umiejętność szybkiego koncentrowania.  Są to jedne z ważniejszych, ale nie jedynych, elementów funkcjonowania psychicznego, nad którymi każdy zawodnik powinien mieć kontrolę i szereg technik do zastosowania zarówno na treningach, jak i na zawodach. Przyjmuje się – zarówno w gronie psychologów, jak i trenerów, działaczy oraz samych zawodników – iż często o ostatecznym rezultacie potyczki pomiędzy drużynami, czy indywidualnymi zawodnikami o podobnym poziomie wytrenowania fizycznego, decydują umiejętności psychologiczne każdego z graczy.

  W związku z powyższym Szkoła Sportowa Garden Sport zaprasza zawodników indywidualnych, drużynowych oraz ich trenerów i sztab szkoleniowy na szkolenie z zakresu zastosowania „umiejętności miękkich” w sporcie. W programie zajęć znajdują się:

  1. Budowanie poczucia własnej wartości, optymalnej samooceny, pewności siebie, rozpoznawanie mocnych i słabych stron;
  2. Praca nad koncentracją uwagi (m.in.. za pomocą treningu ideomotorycznego oraz specyficznych zadań nastawionych na koncentrację uwagi);
  3. Kontrola emocji – złości, frustracji, lęku poznawczego, wyznaczanie strefy optymalnego funkcjonowania;
  4. Budowanie rutyny przedstartowej;
  5. Budowanie optymalnej motywacji do startu – wzbudzanie wewnętrznej motywacji osiągnięć, metody motywowania się;
  6. Określenie poziomu aspiracji;
  7. Semantyka – to, w jaki sposób mówimy o sobie i świecie ma wpływ na to, jak się czujemy;
  8. Wyznaczanie i osiąganie celów;
  9. Wzbudzanie optymistycznego stylu atrybucji zdarzeń;
  10. Trening ideomotoryczny i wizualizacyjny;
  11. Trening radzenia sobie ze stresem;
  12. Profilaktyka wypalenia zawodowego;
  13. Sportowy styl życia – wyzwania i korzyści;
  14. Model Mistrza – tworzenie idealnego modelu,  jego cechy/ charakterystyka, drogi dojścia do mistrzostwa sportowego, peak performance;
  15. Stan flow – jak wzbudzić, jak utrzymać?

   

 2. SZKOLENIE DLA TRENERÓW SPORTOWYCH (10 godzin szkoleniowych)

Dla każdego zawodnika trener to autorytet i źródło wszelkich informacji na temat występu sportowego – jego rozwoju i poprawy. Bardzo ważne jest, aby szkoleniowcy sportowi – zarówno na poziomie sportu dzieci i młodzieży, jak i grup seniorskich - mieli odpowiednią wizję swojej pracy, która podbudowana jest wiedzą i umiejętnościami z zakresu psychologii sportu. Elementem o równie ważnym znaczeniu, co wytrenowanie sprawności fizycznej, nauczenie techniki  i przekazanie w zrozumiały sposób taktyki gry, jest również zadbanie o odpowiednie przygotowanie psychiczne do podjęcia aktywności sportowej.  Aby w optymalny sposób prowadzić swoich podopiecznych, trener musi posiadać podstawową wiedzę i techniki z zakresu psychologii sportu – swoim przykładem kształtować w nich postawę zadaniową, stawiać im konkretne do osiągnięcia cele, motywować i dbać o dobrą komunikację między nimi. W związku z tym Szkoła Sportowa Garden Sport wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych trenerów. Zapraszamy na nasze szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają teorię oraz praktyczne metody z zakresu:

 • Komunikacji interpersonalnej, komunikacji na linii zawodnicy-trener, komunikacji na linii zawodnik-zawodnik;
 • Wyznaczania i osiągania celów treningowych i meczowych;
 • Przeciwdziałania zjawisku trashtalkingu;
 • Metod motywowania zawodników;
 • Kontroli emocji - trening radzenia sobie ze stresem, gniewem, złością, frustracją;
 • Budowania zespołu – nadawania ról zawodnikom, typów trenera, budowania spójności w drużynie, wzmacniania w zawodnikach tożsamości z drużyną;
 • Wzbudzania stanu flow u zawodników;
 • Interweniowania w nagłych sytuacjach w czasie zawodów – brief counseling.

 

 1. SZKOLENIE Z BUDOWANIA SKUTECZNOŚCI W DRUŻYNIE (10 godzin szkoleniowych)

Jak twierdzą jedni z czołowych badaczy zagadnienia, Eccles i Tenenbaum, na psychologiczne czynniki wpływające na funkcjonowanie drużyny składają się przede wszystkim spójność, komunikacja w zespole, przywództwo oraz koordynacja zespołowa. Od tego, jak wykształcone są w danej drużynie te cechy, zależy czy będzie on skuteczny, czy też nie.  Podobnie jak zespół cech składa się na oryginalność i sposób bycia każdej pojedynczej osoby, tak grupa zawodników (z ich cechami indywidualnymi, przekonaniami o sobie nawzajem i swoim poziomie sportowym, umiejętnościami komunikacji, czy poziomem otwartości na innych) składa się na tożsamość, spójność i efektywność drużyny. Zaopatrzenie zawodników oraz ich trenerów w podstawowe umiejętności psychologiczne, a także praca nad ich wspólnym rozumieniem siebie jako zespołu, wydaje się być podstawowym – obok treningów fizycznych - elementem szkolenia sportowego. Szkoła Sportowa Garden Sport pragnie zaoferować Państwu unikalny program szkoleniowy nastawiony na budowanie skuteczności drużynowej, stworzony przez doświadczoną psycholog sportową. W programie szkolenia jest m.in. praca nad:

 • integracją, tożsamością i spójnością grupy;
 • poszukiwaniem ról grupowych w zespole, ich znaczeniem dla skuteczności zespołowej;
 • komunikacją interpersonalną, komunikacją na linii zawodnik-zawodnik oraz zawodnik-trener;
 • dynamiką grupy;
 • przeciwdziałaniem zjawisku trashtalkingu;
 •  przeciwdziałaniem konfliktom w grupie – przyczyny, przebieg, rozwiązania;
 • wyznaczaniem i osiąganiem celów indywidualnych i zespołowych;
 • badaniem socjometrycznym wskazującym pewne mechanizmy działające w danym zespole sportowym;
 • normami grupowymi panującymi w zespole;
 • wzbudzaniem stanu flow – wzbudzanie, utrzymywanie, przywoływanie w trakcie zawodów;
 • klimatem motywacyjnym i emocjonalnym działającym w danej drużynie.

 

 1. RADZENIE SOBIE Z KONTUZJAMI (6- 7 godzin szkoleniowych)
 2. SZKOLENIE SPORTOWE DLA KOBIET (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI SPORTU KOBIET)
 3. SZKOLENIE SPORTOWE DLA DZIECI – WARSZTATY „MAŁY SPORTOWIEC”