Gry Terenowe

GRY TERENOWE JAKO ELEMENT EDUKACYJNY MŁODZIEZY

Gry terenowe to rozrywka rozgrywana w czasie rzeczywistym, do których wykorzystuje się topografię terenu oraz jej właściwości. Przed zawodnikami stają różnorakie wyzwania związane z tematyką gry – od zadań logicznych i „wiedzowych”, przez zręcznościowe, siłowe, czy taktyczne. Uczniowie przechodząc kolejne etapy gry stają przed wyzwaniem rozwiązania zagadek, łamigłówek i innego rodzaju ćwiczeń, które mają walor edukacyjny. Każda gra ma swój odrębny temat wokół którego prowadzona jest rozgrywka.
W kilkuosobowych zespołach zawodnicy wyruszą na trasę gry, podczas której poszerzą swoją wiedzę na temat poruszany w trakcie zabawy. Jest to świadoma nauka poprzez zabawę – czyli najlepsza z form edukacji, gdyż nastawiona jest na doświadczanie ucznia, jego obcowanie z rzeczywistym materiałem dydaktycznym.

Gry terenowe skierowane są do każdego ucznia – bez względu na jego umiejętności, wiedzę, czy kompetencje społeczne. Podstawową umiejętnością wymaganą od gracza jest podstawowa orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy, obserwacja terenu czy odnajdywanie wskazówek.

Istnieją różne rodzaje gier terenowych – podstawowy podział mówi o grach miejskich (wykorzystujących przestrzeń miejską do rozgrywki) oraz terenowych (organizowanych poza miastem). Gry terenowe proponowane przez firmę Garden Sport zawsze posiadają swoją fabułę – związane są z motywem przewodnim wokół którego organizowana jest cała zabawa: w przestrzeni odpowiadającej konkretnej tematyce. Z wykorzystania gier terenowych w edukacji szkolnej płynie wiele korzyści:

  • Wzrost wiedzy i kompetencji edukacyjnych uczniów – nauka poprzez zabawę pozwala na trwalsze przyswojenie zdobywanej w trakcie gry wiedzy;

  • Wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych lub nieoczekiwanych – zadania stawiane przed zawodnikami niejednokrotnie stanowią dla nich nowość, z którą muszą sobie poradzić w kreatywny sposób. Wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami nowymi może zostać następnie transferowane na codzienne funkcjonowanie uczniów w szkole oraz poza nią

  • Wzrost integracji i budowanie relacji w grupie – gry terenowe odbywają się zawsze w podziale na zespoły. Dzięki temu, że zadania niejednokrotnie wymagają współpracy uczestników, wzrasta ich umiejętność pracy w grupie, doskonalą się kompetencje komunikacyjne.

  • Wzrost świadomości własnych możliwości, granic oraz talentów – każdy ma swoje mocne i słabsze strony. Poznanie ich skutkuje lepszą integracją zachowania w codziennych sytuacjach – dziecko wie na co je stać, a nad czym należy pracować. Wielokrotnie przy rozwiązywaniu zadań ujawniają się talenty dzieci, które mogą szlifować później w swoim codziennym życiu.

  • Wzrost motywacji do nauki – uczniowie spotykając się z praktycznym odzwierciedleniem wiedzy, którą nabywają w teorii w szkole mają większą chęć do doświadczania, eksperymentowania i uczenia się nowych treści.

GRY TERENOWE ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ GARDEN SPORT

            Gry terenowe organizowane przez naszą firmę dostosowane są do możliwości i rozwoju psychofizycznego uczniów w każdym wieku. Każda proponowana zabawa ma swoją unikalną, autorską fabułę. Dzięki motywom przewodnim dzieci i młodzież mogą w kreatywny i praktyczny sposób zdobywać nową wiedzę oraz umiejętności, które zostaną z nimi na długo po zakończeniu rozgrywki. Nasze gry opierają się przede wszystkim o zasadę zachowania bezpieczeństwa w każdym momencie gry – dlatego też z każdym zespołem biorącym udział w zabawie podąża opiekun koordynujący i nadzorujący pracę grupy (opiekunem może być nauczyciel z ramienia Szkoły, jak też pracownicy Garden Sport).

 

GRA TERENOWA „PRZYJACIEL ZIEMI”

Gra terenowa odbywająca się w Dolinie Racławki. Start podchodów zorganizowany jest w Paczóltowicach, koniec w miejscowości Dubie. Na uczestników czekać będą zadania rozmieszczone w różnych miejscach trasy po Dolinie Racławki. Wszystkie przygotowane wyzwania są umieszczone w dolinie tak, by nie zbaczać ze szlaku i zachować wszelkie środki ostrożności oraz bezpieczeństwa uczniów.

Przed uczestnikami staną wyzwania związane z ochroną środowiska, przyrody i klimatu. W kilkuosobowych zespołach zawodnicy wyruszą na trasę gry, podczas której poszerzą swoją wiedzę na temat świadomego dbania o środowisko naturalne, wpływu własnych codziennych wyborów i działań na klimat Ziemi. Gra przeprowadzona w malowniczej Dolince Racławki pozwoli uczniom także poznać walory przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej i pozwoli na refleksję nad wpływem człowieka na przyrodę.

Gra jest możliwa do przystosowania do innego, wybranego terenu i przestrzeni.

Gra terenowa przeznaczona dla dzieci 4-6 klasy oraz 7-8 Szkoły Podstawowej (z możliwością modyfikacji zadań dla uczniów młodszych klas).

 

GRA TERENOWA „KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI – MAŁOPOLSKIE ŚLADY INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

4 kwietnia 1794 roku miała miejsce bitwa pod Racławicami. Było to najważniejsze starcie podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. Kościuszko dysponował około 6 tysiącami ludzi, w tym 2 tysiące milicji chłopskiej uzbrojonej w kosy. Przeciw sobie miał około 6 tysięcy Rosjan. Naczelnik musiał stoczyć bitwę, aby osłonić Kraków i uzyskać swobodę działania. Brawurowa akcja, w której ogromną role odegrali kosynierzy zakończyła się sukcesem i dzięki niej Rosjanie zostali pokonani. Stąd odwiedziny tego historycznego miejsca może przynieść dużą wiedzę oraz wyobrażenie na temat stoczonej tu walki. Najważniejszymi punktami na trasie są m.in.: Góra Zamkowa, pole bitewne Dziemierzyce/ Wrocimowice/ Janowiczki, pomnik Bartosza Głowackiego, dwór w Janowiczkach, mogiły kosynierów w Dziemierzycach.

Dla zwiększenia atrakcyjności tej pieszej wycieczki proponujemy Quest. Czym jest questing? To forma gry terenowej, która bawi ucząc. Dzięki ciekawym i interaktywnym zajęciom w terenie, uczestnik questingu zdobywa i utrwala wiedzę o danym regionie i jego historii, kulturze, przyrodzie oraz nabywa nowe umiejętności (np. lepszej orientacji w terenie, wyszukiwania szczegółów z większą uwagą niż dotychczas itd.). Dzięki questom w terenie uczniowie nie przejdą trasy bezrefleksyjnie, by już kolejnego dnia o niej zapomnieć, lecz zmienią się w aktywnych poszukiwaczy historii – nie tylko „zwiedzają”, lecz „doświadczają”.

Gra terenowa przeznaczona dla uczniów klas 4-6 oraz 7- 8 Szkoły Podstawowej (z możliwością modyfikacji zadań dla uczniów młodszych klas).

Gra może odbywać się tylko na terenie okolic Racławic, opisanym powyżej.

 

 

 

GRA MIEJSKA „KOŚCIUSZKO W KRAKOWIE”

Podczas gry terenowej „Kościuszko w Krakowie” uczestnicy mają okazję poznać miejsca związane ściśle z obecnością i działalnością Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Chcąc jak najlepiej dopasować grę do możliwości i wieku uczestników, proponujemy dwie alternatywne trasy (krótszą i dłuższą), które pozwolą dzieciom poznać historię związaną z Naczelnikiem i jego działaniami powstańczymi. Podczas gry miejskiej uczestnicy będą odkrywać kolejne miejsca, poznawać historię, miejsca i sylwetkę Kościuszki – mapy nie zostaną dzieciom przekazane, lecz będą przez nie kreowane poprzez rozwiązywanie kolejnych zadań, zagadek i ćwiczeń. Dla uzyskania jak najlepszych efektów edukacyjnych, rekreacyjnych i twórczych polecamy przeprowadzić grę miejską w grupach 5-8-osobowych tak, aby każde dziecko mogło „ruszyć głową”, a nie tylko przebrnąć przez trasę bez większej refleksji.

Gra miejska możliwa do przeprowadzenia tylko w Krakowie, nie można zmienić jej lokalizacji.

Gra miejska przeznaczona dla uczniów 1-3 oraz 4-6 klasy Szkoły Podstawowej (z możliwością modyfikacji zadań dla uczniów starszych klas).

 

GRA TERENOWA „ŚWIAT NA DŁONI”

To tematyczna gra terenowa, kilkugodzinna podróż po ciekawostkach współczesnego i przeszłego świata, z zadaniami rozwijającymi umiejętności logicznego myślenia, kompetencje społeczne i komunikacyjne, wzbudzające poczucie kontroli i odpowiedzialności nad sytuacją, wzrost zaangażowania w działania grupy, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wzrost kreatywności oraz motywacji do podejmowania działań, a także wzrost wiedzy na temat współczesnego świata i reguł nim rządzących itd;

 

Gra terenowa dostosowana jest do możliwości uczniów w każdym wieku.

Gra może być rozgrywana na dowolnym terenie.

 

GRA MIEJSKA „WIWAT MAJ – UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA”

Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodow